Lokale waterzuivering voor festivals en campings

We staan er eigenlijk niet bij stil, maar de zomerse festivals, camping- en hotelbezoeken veroorzaken vaak een seizoensgebonden piekbelasting in het lokale waternet. In de huidige situatie schieten persleidingen vaak te hulp. Zij transporteren het afvalwater onder hoge druk naar de waterzuiveringsinstallaties. Deze werkwijze kost echter veel energie en betekent vaak ook verlies aan bruikbaar en gezuiverd water. Een alternatief lijkt mogelijk te zijn, maar vereist nog enig onderzoek. Afvalwater efficiënt en effectief zuiveren is in de waterbehandelingsector een steeds vaker voorkomend vraagstuk. Daarom steken het Nederlandse PureBlue Water en het Vlaamse Avecom de koppen bij elkaar om een decentrale proefopstelling voor waterzuivering te ontwikkelen en te testen op Camping Olmenveld.

“Subsidie uit het CrossRoads2 project was voor ons letterlijk een lastenverlichting doordat wij meteen met onze partner de totale decentrale proefopstelling konden ontwikkelen en testen.‘’